ચાલતી પટ્ટી

"આ બ્લોગના માધ્યમથી સૌ શિક્ષક મિત્રોને ઉપયોગી થવાનો અમારો એક નાનકડો પ્રયાસ છે, મનોજ સુથાર બી.આર.સી કો- ઓર્ડીનેટર ભાભર"

Golden Moments

4 સપ્ટેમ્બર, 2020

શિક્ષક દિવસ ઓનલાઈન કવીઝ

 શિક્ષક દિવસ ઓનલાઈન ક્વિઝQuiz માં ભાગ લેવા અહી ક્લિક કરો.

તમામ ક્વિઝ માં ભાગ લેનાર ને E-પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે.

11 ઑગસ્ટ, 2020

Independence Day Quiz

 Independence Day Quiz

સ્વતંત્રતા દિવસ- ૨૦૨૦ ઓનલાઈન ક્વિ

 

બી.આર.સી. ભવન ભાભર દ્વારા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિતે ઓનલાઈન ક્વિઝ નું આયોજન કરવાં આવે છે.

 

ઓનલાઈન ક્વિઝમાં તારીખ ૧૧ ઓગસ્ટ થી ૧૫ મી ઓગસ્ટ સુધી ભાગ લઈ શકાશે.

              ક્વિઝમાં ભાગ લેવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો

Click Hare 

અથવા  નીચે આપેલ QR કોડ સ્કેન કરો